طراحی وب سایت و فروشگاه اینترنتی

(Web Development)

تکمیل چرخه بازاریابی دیجیتال جز با داشتن یک وب سایت موفق امکان پذیر نیست . ما به کسب و کار ها کمک می کنیم تا وب سایت و یا فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی و مدیریت نمایند .  طراحی و راه اندازی وب اپلیکیشن ها نیز بخشی از خدمات  ما را در حوزه توسعه وب تشکیل می‎دهند . وب اپلیکیشن های نورس، کارت تبریک هوشمند بهنما، شبکه اجتماعی تحت وب اشتراک گذاری رویا (شرکت فن بازار خیال) ، سامانه هوشمند ارزیابی غرفه های نمایشگاهی دانشگاه خوارزمی و … نیز بخشی از فعالیت ها ما در این حوزه می باشد

پروژه ها